Pracujemy dla Ciebie,

nie dla Urzędu Skarbowego

Slide 1

Kancelaria

Wieloletnia praktyka i znajomość zasad funkcjonowania aparatu skarbowego połączona z wykształceniem gwarantuje podatnikowi kompleksowe spojrzenie na jego problemy.

Oferta

Pełna lub modułowa obsługa działalności gospodarczej: osób fizycznych oraz spółek, osób prawnych w zakresie: księgowości, podatków, ZUS, kadr i płac.

Panel Klienta

W celu usprawniania komunikacji między Kanlcelarią a naszymi Klientami uruchomiliśmy panel klienta.

Kontakt

Kancelaria Podatkowa mgr Marek Kłosowski ul. Praska 10/1 30-328 Kraków

Reprezentujemy podatników - Klientów przed Urzędami Skarbowymi we wszystkich prawach