Pracujemy dla Ciebie,

nie dla Urzędu Skarbowego

Slide 1

Kancelaria – Doradztwo Podatkowe

Kancelaria podatkowa została utworzona w 1990 roku przez Marka Kłosowskiego.  W 1979 roku ukończyłem prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz dodatkowo Studium Podyplomowe Prawa Administracyjnego. Na listę doradców podatkowych zostałem wpisany po numerem 01475.

Posiadam wieloletnią praktykę i zyskałem znajomość zasad funkcjonowania aparatu skarbowego.  Połączenie tych dwóch aspektów z wykształceniem gwarantuje obsługiwanemu przez nas podatnikowi wszechstronne spojrzenie na jego problemy. Sugerowane  przez nas  rozwiązania zawsze mają na uwadze wszelkie aspekty i konsekwencje: podatkowe, karno-skarbowe, cywilno-prawne i inne.

Ustawowe uprawnienia doradcy i udzielone mi pełnomocnictwo – między innymi prawo podpisywania w imieniu podatnika deklaracji podatkowych i korespondencji urzędowej – zdejmuje z klienta obowiązek niezbędnego kontaktu z urzędem skarbowym i ZUS, a także umożliwiają reprezentację przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nie obawiam się spierać – także przed sądem administracyjnym – z urzędami o prawa przysługujące podatnikowi. Zatrudnieni w kancelarii pracownicy posiadają należyte kwalifikacje – ciągle podnoszone – i doświadczenie zawodowe, które wykorzystujemy również przy przekształcaniu firm np z jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego.

Odpowiedzialność doradcy podatkowego

Ponosimy odpowiedzialność materialną – gwarantowaną polisą ubezpieczeniową doradcy podatkowego.

Obsługa klienta opiera się na:

  • zrozumieniu i dostosowaniu się do specyfiki jego działalności
  • maksymalnym uwzględnieniu jego potrzeb, oraz
  • organizacji pracy umożliwiającej elastyczność w kontaktach – stosowanie do potrzeb i wymagań sytuacji – także z wykorzystaniem Internetu i poczty elektronicznej.